POZNAJ NASZE USŁUGI


 • Kompleksowa obsługa księgowo podatkowa

 • Prowadzenie księgi podatkowej przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie księgi ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT

 • Dostarczanie sprawozdań i deklaracji do Urzędu Skarbowego ZUS, GUS, PFRON i Urzędu Marszałkowskiego

 • Reprezentowanie Przedsiębiorcy przed ww. instytucjami

 • Kompleksowa obsługa księgowo - podatkowa

 • Prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Prowadzenie ewidencji VAT

 • Dostarczanie sprawozdań i deklaracji do Urzędu Skarbowego ZUS, GUS, PFRON i Urzędu Marszałkowskiego

 • Reprezentowanie Przedsiębiorcy przed ww. instytucjami

 • Pomoc i obsługa podczas sporządzania umów o pracę oraz cywilnoprawnych

 • Usługa prowadzenia teczek akt osobowych pracowników

 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracownika i zleceniobiorcy

 • Sporządzanie deklaracji, zgłoszeń, sprawozdań, raportów jak i wniosków do US, ZUS, GUS, PFRON

 • Pełna archiwizacja dokumentacji pracowniczej firmy

 • Oferujemy weryfikacje księgowań

 • Przegląd ksiąg wraz z dokumentami źródłowymi

 • Pomoc w przygotowaniu lub sporządzeniu dokumentacji sprawozdawczej w firmie, biurze klienta

 • Outsourcing księgowy, nadzór uzupełniający usługi prowadzenia księgowości w firmie

 • Rzetelna jak i kompleksowo objęta ocena problemu

 • Całościowe rozstrzygnięcie występującego problemu

 • Rozwiązania dedykowane na płaszczyźnie prawno-podatkowej

 • Oszczędność oraz strategie podatkowe wspomagające rozwój przesiębiorstwa

 • Rozpoznanie oraz diagnoza obecnej sytuacji firmy

 • Poprawa oraz wdrożenie narzędzi usprawniających organizacje firmy

 • Pomoc w dokładnej realizacji strategi umożliwiającej wzrost efektywności w strukturach organizacji

 • Optymalizacje działań poszczególnych działów

 • Poprawa działań organizacji wpływających na przyszły efekt przesiębiorstwa

 • Optymalizacja wyselekcjonowanych procesów działalności

 • Wdrożenia usprawniające takie jak np. polepszenie przepływu informacji wśród firmy

 • Asystowanie podczas wdrożenia

 • Pomoc przy wielo modułowych programach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Wykonanie audytu podczas wdrożenia poszczególnych programów

 • Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań przedsiębiorstwa

 • Kompleksowe podejście w sprawie planowania przyszłych funkcjonalności takich rozwiązań

 • Deklaracje PIT 28

 • Deklaracje PIT 36

 • Deklaracje PIT 36L

 • Deklaracje PIT 37

 • Deklaracje PIT 38

 • Załączniki sporządzane w formie papierowej bądź przesyłane elektronicznie do Urzędów Skarbowych


O NASZEJ OFERCIE

 

Świadczymy usługi, które do minimum zmniejszą Państwa zaangażowanie w
prowadzenie księgowości w firmach. Powierzone nam zadania wykonujemy
następująco:

 1. Skompletowanie dokumentów
  Dokumenty potrzebne nam do
  wykonania usługi mogą Państwo dostarczyć osobiście lub za pomocą naszych
  pracowników, którzy po wcześniejszym ustaleniu terminu, odbiorą je bezpośrednio
  w siedzibie Państwa firmy.
 2. Obliczenia
  Na podstawie uzyskanych dokumentów nasze
  biuro rachunkowe oblicza podatki i sporządza stosowne deklaracje.
 3. Kontakt z urzędami
  Nie muszą Państwo martwić się utratą
  cennego czasu w urzędach, ponieważ to my dopełniamy wszelkich formalności w
  Państwa imieniu, dostarczając dokumenty do odpowiednich organów.
 4. Kontakt z Państwem
  Informację dotyczącą wysokości
  podatku prześlemy Państwu za pomocą e-maila lub poprzez SMS, bądź też
  przygotujemy druki do przelewu. Dzięki temu będą Państwo mogli skoncentrować się
  na właściwym prowadzeniu działalności, nie rozpraszając swojej uwagi.

Zakres naszych usług obejmuje także obsługę kadrowo-płacową firm. Jako biuro
rachunkowe zajmujemy się również:

 • prowadzeniem teczek akt osobowych pracowników,
 • sporządzaniem list płac oraz comiesięcznych deklaracji do ZUS,
 • przygotowywaniem umów o pracę, aneksów, umów zlecenia i rachunków do nich,
  świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzeniem ewidencji czasu pracy, kart zasiłkowych oraz ewidencji
  urlopów.
 • PEŁNA POUFNOŚĆ DANYCH

 • REDUKCJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

 • MNIEJSZE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ

 • NIŻSZE RYZYKO KAR I KONTROLI

 • OBNIŻENIE POZIOMU RYZYKA I BŁĘDÓW

 • DOSTĘP DO USŁUG DORADCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PROFESJONALISTÓW

 • UPROSZCZONE PROCEDURY I SZYBSZY CZAS REALIZACJI ZADAŃ

 • POPRAWA SKUTECZNOŚCI W OBSZARZE KONTROLI