POZNAJ NASZE USŁUGI


 • Kompleksowa obsługa księgowo podatkowa

 • Prowadzenie księgi podatkowej przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie księgi ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT

 • Dostarczanie sprawozdań i deklaracji do Urzędu Skarbowego ZUS, GUS, PFRON i Urzędu Marszałkowskiego

 • Reprezentowanie Przedsiębiorcy przed ww. instytucjami

 • Kompleksowa obsługa księgowo - podatkowa

 • Prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Prowadzenie ewidencji VAT

 • Dostarczanie sprawozdań i deklaracji do Urzędu Skarbowego ZUS, GUS, PFRON i Urzędu Marszałkowskiego

 • Reprezentowanie Przedsiębiorcy przed ww. instytucjami

 • Pomoc i obsługa podczas sporządzania umów o pracę oraz cywilnoprawnych

 • Usługa prowadzenia teczek akt osobowych pracowników

 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracownika i zleceniobiorcy

 • Sporządzanie deklaracji, zgłoszeń, sprawozdań, raportów jak i wniosków do US, ZUS, GUS, PFRON

 • Pełna archiwizacja dokumentacji pracowniczej firmy

 • Oferujemy weryfikacje księgowań

 • Przegląd ksiąg wraz z dokumentami źródłowymi

 • Pomoc w przygotowaniu lub sporządzeniu dokumentacji sprawozdawczej w firmie, biurze klienta

 • Outsourcing księgowy, nadzór uzupełniający usługi prowadzenia księgowości w firmie

 • Rzetelna jak i kompleksowo objęta ocena problemu

 • Całościowe rozstrzygnięcie występującego problemu

 • Rozwiązania dedykowane na płaszczyźnie prawno-podatkowej

 • Oszczędność oraz strategie podatkowe wspomagające rozwój przesiębiorstwa

 • Rozpoznanie oraz diagnoza obecnej sytuacji firmy

 • Poprawa oraz wdrożenie narzędzi usprawniających organizacje firmy

 • Pomoc w dokładnej realizacji strategi umożliwiającej wzrost efektywności w strukturach organizacji

 • Optymalizacje działań poszczególnych działów

 • Poprawa działań organizacji wpływających na przyszły efekt przesiębiorstwa

 • Optymalizacja wyselekcjonowanych procesów działalności

 • Wdrożenia usprawniające takie jak np. polepszenie przepływu informacji wśród firmy

 • Asystowanie podczas wdrożenia

 • Pomoc przy wielo modułowych programach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Wykonanie audytu podczas wdrożenia poszczególnych programów

 • Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań przedsiębiorstwa

 • Kompleksowe podejście w sprawie planowania przyszłych funkcjonalności takich rozwiązań

 • Deklaracje PIT 28

 • Deklaracje PIT 36

 • Deklaracje PIT 36L

 • Deklaracje PIT 37

 • Deklaracje PIT 38

 • Załączniki sporządzane w formie papierowej bądź przesyłane elektronicznie do Urzędów Skarbowych


O NASZEJ OFERCIE

 

Biuro Rachunkowe Audytor – Księgowa Jarocin – Poznaj naszą ofertę!

Świadczone przez nas usługi mają sprawić, żeby księgowość w Twojej firmie nie zaprzątała Ci głowy. Bądź spokojny, wiedząc że profesjonalne biuro rachunkowe dba o Twoje sprawy, i w pełni oddaj się zarządzaniu firmą!

Skompletowanie dokumentów

Dokumenty potrzebne nam do wykonania usługi mogą Państwo dostarczyć osobiście lub za pomocą naszych pracowników, którzy po wcześniejszym ustaleniu terminu, odbiorą je bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy.

Obliczenia podatków

Na podstawie uzyskanych dokumentów nasze biuro rachunkowe oblicza podatki i sporządza stosowne deklaracje.

Kontakt z urzędami

Załatwianie firmowych spraw w urzędach potrafi zabrać długie godziny. Jednak nasi klienci nie muszą się tym martwić! Biuro Rachunkowe Audytor Jarocin w Twoim imieniu może kontaktować się z administracją Państwową, dostarczając odpowiednie dokumenty.

Kontakt z Państwem – Księgowa Jarocin

Biuro rachunkowe prześle informację dotyczącą wysokości podatku pomocą e-maila lub poprzez SMS, bądź też przygotujemy druki do przelewu. Dzięki temu będą Państwo mogli skoncentrować się na właściwym prowadzeniu działalności, nie rozpraszając swojej uwagi.

W zakres naszych usług wchodzą również kadry i płace. Nasze biuro rachunkowe w Jarocinie zajmuje się m.in.:

–  prowadzeniem teczek akt osobowych pracowników,

–  sporządzaniem list płac oraz comiesięcznych deklaracji do ZUS,

–  przygotowywaniem umów o pracę, aneksów, umów zlecenia i rachunków do nich, pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,

– prowadzeniem ewidencji czasu pracy, kart zasiłkowych oraz ewidencji urlopów.

 • PEŁNA POUFNOŚĆ DANYCH

 • REDUKCJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

 • MNIEJSZE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ

 • NIŻSZE RYZYKO KAR I KONTROLI

 • OBNIŻENIE POZIOMU RYZYKA I BŁĘDÓW

 • DOSTĘP DO USŁUG DORADCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PROFESJONALISTÓW

 • UPROSZCZONE PROCEDURY I SZYBSZY CZAS REALIZACJI ZADAŃ

 • POPRAWA SKUTECZNOŚCI W OBSZARZE KONTROLI