Księga Przychodów i Rozchodów – o co właściwie chodzi?

W świecie zdominowanym przez gospodarkę powinniśmy być zorientowani w podstawowych pojęciach i definicjach. Często – niestety – jednak nie jest to związane z naszymi zainteresowaniami, toteż zamiast zgłębiać się w narzędzia księgowości, wolimy poczytać coś “lżejszego”.

 

1. Czym właściwie jest Księga Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów, w skrócie KPiR, to swego rodzaju urządzenie stosowane przez księgowych, umożliwiające dokładną i szczegółową ewidencję operacji gospodarczych. W owej księdze, najprościej mówiąc, chodzi o możliwość rejestracji wszystkich przychodów ze sprzedaży produktów, zakupu towarów oraz innych wydatków. Wszelkie przychody i rozchody zapisują się w księdze pojedynczo po dokonanych transakcjach.

 

2. Do jakich celów służy KPiR?

Najsampierw należy zacząć od tego, że Księga Przychodów i Rozchodów powstała wyłącznie do celów podatkowych. Na jej podstawie bowiem dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania, czyli wielkości, która stanowi podstawę do obliczenia wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą.

 

3. Kto powinien o to zadbać?

Obowiązek założenia takiej księgi należy wyłącznie do podatnika. Księgę tworzy się na podstawie odgórnie narzuconego wzoru. Wszelkie operacje gospodarcze, czyli przychody oraz rozchody, zapisywane są w księdze chronologicznie oraz są przypisywane do poszczególnych kategorii, wymienionych w KPiR.

 

Zgodnie z prawem, osoby, które muszą prowadzić KPiR to:

  • osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą
  • spółki cywilne osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą
  • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia

 

Nowoczesność, czy klasyka?

Mamy dwie możliwości prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Pierwszym z nich jest prowadzenie KPiR standardowo – czyli w formie papierowej. Drugim, jak nietrudno się domyślić, jest możliwość spisywania KPiR w formie elektronicznej. Druga opcja na przestrzeni lat zyskuje coraz większą popularność i właściwie nie powinniśmy się temu dziwić. Wiąże się to bowiem ze znaczną redukcją kosztów, zaś wymogi wcale nie są skomplikowane.

Aby prowadzić KPiR elektronicznie, musimy jedynie:

  • posiadać instrukcję obsługi programu
  • zapewnić wgląd w treść zapisów
  • wydrukować wszelkie dane w porządku chronologicznym
  • do czasu wydruku zapisywać dane na magnetycznych nośnikach informacji