Pod koniec października 2018 roku parlament zakończył prace i uchwalił nowelizację ustaw o podatku dochodowym PIT
i CIT. Pozostał już tylko podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw, co w praktyce oznacza, że nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Co się zmieni w leasingu i użytkowaniu firmowych samochodów osobowych?

Podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego wprowadzanego do ewidencji środków trwałych z 20.000 euro
(czyli ok. 80.000 zł) do:

  •  150.000 zł. dla pojazdów spalinowych,
  •  225.000 zł dla elektrycznych.

W kosztach uzyskania przychodów możliwe będzie rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu (do wysokości 150.000 zł).

Dla samochodów osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych. Można do nich zaliczyć m. in.: serwis, naprawy, paliwo, oleje, części zamienne, opony, opłaty parkingowe, autostradowe, itd.

A co z leasingiem?

Objęty limitem (obecnie brak) zostanie także leasing operacyjny samochodów osobowych. Bedzie on wynosił odpowiednio:
– 150 tys. zł (samochody spalinowe i hybrydy),
– 225 tys. zł (samochody elektryczne).

Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty. Zastrzeżeniem od tej ogólnej zasady podlegają opłaty eksploatacyjne zawarte w racie leasingowej. Dla nich limit obowiązuje. Co to oznacza w praktyce? Decydując się na zakup samochodu do 150 tys. zł – cały czynsz inicjalny i raty będą w całości kosztem uzyskania przychodu. Niestety pozostałe wydatki związane z eksploatacją pozostaną już nim objęte.

Nieopłacalny będzie leasing aut powyżej kwoty 150 tys. zł. Kosztem uzyskania przychodu będzie dla nich tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł. Obowiązywać będzie zasada proporcjonalności.
Przykład: decydując się na leasing samochodu dwukrotnie droższego, tj. 300 tys. zł. W koszty zaliczamy tylko połowę kwoty wydanej na pierwszą wpłatę i połowę każdej kolejnej raty.

Przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę leasingu przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą mogli rozliczyć koszty leasingu na dotychczasowych zasadach.

Samochody używane wyłącznie do działalności gospodarczej.

W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo niezmiennie kosztem pozostanie 100% wydatków eksploatacyjnych. Należy pamiętać o konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Wymóg taki nakładają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dla celów pełnego odliczenia VAT.

Samochody prywatne wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki związane z używaniem w działalności gospodarczej samochodu osobowego (niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych) rozliczane będą do wysokości 20% poniesionych wydatków.

Zlikwidowano obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli kilometrówki dla celów podatku dochodowego.

Ważne!

Zawierając umowę leasingu przed dniem 1 stycznia 2019 r., którą odnowimy lub zmienimy w 2019 roku, musimy już rozliczać na nowych zasadach.

Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią doradzimy najkorzystniejszy dla Państwa wariant zakupu samochodu.