Nowy Kodeks Pracy – co się zmieni ?

Kodeks Pracy wprowadza zmiany dotyczące niemal wszystkiego:  urlopów, umów, premii i zwolnień lekarskich. Łatwiej będzie zwolnić pracownika, koniec też z “zbieraniem urlopu” i nielimitowanymi przerwami na papierosa. Będzie można też zwolnić kobietę w ciąży. Polski Kodeks Pracy liczy już 40 lat i nie przystaje do obecnych warunków rynku pracy.

kodeks pracy

Zmiany: 

 1. Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta na 6 miesięcy. Dzisiaj – maksymalnie na 3 miesiące. 
 2. Umowa o pracę na czas określony będzie mogła być zawarta na okres maksymalnie 18 miesięcy. Dzisiaj – na maksymalnie 33 miesiące.
 3. Konieczności odpracowania przerw w pracy, np. na papierosa.
 4. Zakazu pracy na podstawie umów cywilno-prawnych, np. umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Na podstawie tych umów będą mogły pracować tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wyjątkiem są specjaliści, których płaca wynosi minimum 5 średnich krajowych.

Również zostaną wprowadzone nowe umowy o pracę: o pracę sezonową, o pracę dorywczą, o pracę nieetatową. W przypadku tych umów nie będzie obowiązywać ochrona przed zwolnieniem, a okres wypowiedzenia będzie wynosić nawet tylko kilka dni. Na podstawie tych umów będzie można pracować tylko 60 godzin miesięcznie.

Natomiast najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy 2018 to: 

 1. Pracodawca będzie musiał zawiadomić pracownika o zamiarze rozwiązania z nim umowy o pracę oraz przeprowadzić spotkanie z pracownikiem na temat powodów zwolnienia go. Będzie miał 7 dni od daty spotkania na ostateczną decyzję, czy zwolni pracownika. W przypadku powiadomienia pracownika o zamiarze zwolnienia na 30 dni zniesiony zostanie okres ochronny pracownika obowiązujący w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego.
 2. 26 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, bez względu na staż pracy. Urlop musi być wykorzystany w roku, za który przysługuje. Tylko w wyjątkowych przypadkach będzie mógł być wykorzystany do końca pierwszego kwartału roku następnego.
 3. Urlop na żądanie (4 dni, jak obecnie) byłby bezpłatny.
 4. W przypadku powiadomienia pracownika o zamiarze zwolnienia, na 30 dni zniesiony zostanie okres ochronny pracownika obowiązujący w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to m.in. kobiet w ciąży, które są na zwolnieniu lekarskim.
 5. W razie likwidacji stanowiska pracy, pracodawca musi złożyć pracownikowi ofertę innej pracy, do której ten ma kwalifikacje lub łatwo może je zdobyć.
 6. Jeśli pracodawca zatrudnia 10 lub mniej pracowników, nie będzie musiał powiadamiać pracownika o możliwości wypowiedzenia mu umowy o pracę i organizować spotkania z nim, pod warunkiem, że przyzna tej osobie rekompensatę pieniężną. Jeśli pracodawca zatrudnia 10 lub mniej pracowników.
 7. Zasady przyznawania premii za pracę mają być jasno określone i znane przez pracowników.
 8. W małych firmach (do 50 pracowników) sześć niedziel w roku może pracodawca wyznaczyć jako dni pracy. W przypadku trzech z nich nie musi pytać pracowników o zgodę pracy. Ta zasada nie dotyczy pracowników handlu.
 9. Kobiety zatrudnione na umowach na zastępstwo oraz w firmach które zatrudniają do 10 pracowników nie będą już chronione w sposób szczególny przed zwolnieniem.

  Jak myślicie kto zyska a kto starci ? Cy pracownicy mają czego się obawiać ?