Podatek to, według słownika, obowiązkowe świadczenia materialne pobierane przez państwo w celu pokrycia jego wydatków.

Oznacza to, że zebrane świadczenia wykorzystywane są na realizację zadań publicznych. Dziś całe kwoty podatkowe trafiają do Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Dzięki temu wymienione jednostki mają możliwość inwestycji w rozwój, chociażby, służby zdrowia.

Ze zjawiskiem podatku mieli do czynienia już nasi odlegli przodkowie. Chociażby w starożytnym Egipcie zabierano rolnikom część zbiorów, zaś rzemieślnicy oddawali część swoich prac żołnierzom. To w Egipcie wprowadzono również daniny, którymi obarczeni zostawali kupcy. W starożytnym Rzymie, obok danin i zdobyczy, wprowadzono świadczenia pieniężne.

To, że podatki istniały już przed naszą erą, ma tak naprawdę niewielkie znaczenie. W tamtych czasach bowiem na majątek władcy składały się przede wszystkim posiadłości ziemskie, cła oraz przywileje monarsze.

Współcześnie mamy do czynienia z inną formą podatku, niż miało to miejsce tysiące lat temu. W XV wieku Francja oraz Anglia rozwinęły swój system podatkowy, zaś w XVIII wieku Wielka Brytania wprowadziła podatek dochodowy. To właśnie wtedy podatki zostały uznane częścią polityki finansowej, co potwierdziło się w wieku XIX. Wtedy to obciążenia podatkowe znacznie wzrosły.

Aktualnie możemy mówić o ogromnym znaczeniu podatków dla budżetu państwa. Sfera podatkowa stała się odrębnym instrumentem polityki finansowej, zaś ilość podatków oraz ich rodzaje skutecznie nas przytłaczają. I nie ma co się temu dziwić – bardzo łatwo zgubić się w takiej ilości świadczeń.

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z podatkami bezpośrednimi oraz pośrednimi. Za przykład pośrednich możemy wziąć chociażby VAT, czy podatek akcyzowy. Więcej zamieszania jest jednak z bezpośrednimi – jest ich bowiem znacznie więcej, jak chociażby:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek rolny
  • podatek leśny

A to tylko niektóre z przykładów!