Wynagrodzenia za nadgodziny na kontach pracowników ?

Jak pisaliśmy w poprzednim artykule zmian w Nowym Kodeksie Pracy 2018 ma być wiele. Zalicza się do nich również założenie kont pracownikom na pieniądze z nadgodzin. Założenie ma dotyczyć nie wszystkich.

wynagrodzenie

Chodzi o to by nagromadzone środki miałyby być zablokowane na określony czas a wypłacane tylko w wyjątkowych okolicznościach. Pracownik nie miałby do nich dostępu. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo firmy na wypadek kłopotów finansowych a rozwiązanie porównuje się do znanych z Niemiec kont czasu pracy.

W jaki sposób mają funkcjonować konta wynagrodzeń?

Służyć mają one szczególnie w sytuacji pojawienia się w zakładzie pracy zastoju. Czyli gdy w firmie wystąpią przestoje pracownik zostanie zwolniony wcześniej do domu, bez potrącania części wynagrodzenia. Z drugiej strony w przypadku pojawienia się konieczności nadgodzin, podstawowa pensja pracownika również nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że pracownik zarówno w przypadku zastoju jak pracy w nadgodzinach będzie otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie bez potrąceń oraz bez dodatków.

Ale ze spokojem ? rewolucja ta nie będzie obowiązkowa. Wprowadzenie kont wynagrodzeń za nadgodziny będzie dla niektórych i oczywiście dla chętnych. Dostępny ma być dla firm, w których funkcjonują związki zawodowe. A warunkiem wprowadzenia tego rozwiązania ma być zgoda pisemna reprezentacji pracowników i wprowadzenie go do systemu wspólnego pracy.

Zaletą wprowadzenia tych kont może być zachęta do rozmów w firmie. Ponieważ pracownicy w zamian za zgodę na wdrożenie tej rewolucji mogą żądać czegoś na czym im zależy i w rezultacie to otrzymać.

Projekt ten jest szansą na dorobienie sobie dla wielu pracowników. Używając wolnego płatnego z kwoty zgromadzonej w jednej firmie może pracować u innego. Dzięki temu na konto wpłynie podwójna wypłata. Może wystąpić również problem – pracownicy będą pracować więcej by zarobić jak najwięcej się da.